رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آن روی سکه با وحید بدیعی: گفتگو با فاطمه ملکی “همسر محمد نوری زاد”

محمد نوری‌زاد ، فعال مدنی-سیاسی و فیلم‌ساز، که از تیرماه 98 به همراه تنی چند از کنشگران سیاسی در مشهد زندانی است مدتی است که از زندان وکیل آباد مشهد به نقطه نامعلومی منتقل شده و  از او و یارانش خبری  در دست نیست

فاطمه ملکی”همسر نوری زاد” می گوید از روز ١٤ فروردين كه آقایان خواستار ، نورى زاد، جعفرى، سپهرى، مرتضوى و واحديان را به احتمال زیاد به اداره اطلاعات منتقل كرده و دوباره به اتاق هاى انفرادى سپرده اندو ما تا امروز … ما هيچ خبري از اين عزيزان نداریم به همین بهانه با خانم ملکی تماس گرفتیم و گفتگوئی تلفنی با او انجام داده ایم.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل