رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آن روی سکه: گفتگو با پرویز ضرغامی پیرامون تقسیم بندی کشوری و پیشنهاد حسن شریعتمداری

 

 

در این برنامه به سراغ پرویز صرغامی از کنشگران سیاسی واز سران عشایر فارس رفته ایم تا پیرامون مقاله جنجالی و نا آگاهانه  حسن شریعتمداری پیرامون تقسیمات کشوری با وی گفتگوئی داشته باشیم لازم به توضیح است که پرویز ضرغامی در مقاله ای مستدل این پاسخگوئی را انجام داده استلینک مقاله پرویز ضرغامی را در زیر مشاهده می کنید

مقاله پرویز صرغامی در اخبار روز
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل