رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

ابیات گمشده،واژه های پنهان برنامه ای از هنگامه عباسی: “انه دوآنا ، ايزدبانوی عشق “

انه دوآنا ، ايزدبانوی سومری عشق سودايی، شاهزاده خانم آکد و دختر سارگون کبير، نخستين فرمانروای امپراطوری عظيم سومر و آکد به روايات متعدد ، بين سالهای ۲۲۵۰ تا ۲۲۸۵ پيش از ميلاد مسيح می زيسته است.  گفته می شود، وی با  شخصيت عارفانه و قهرمانانه اش، مظهر نخستين جوانه های نگرش فمينيستی در تاريخ بشر بشمار می رود. او در زمره نخستين و باستانی ترين نويسندگانی ست که آثارش از ۴۳۰۰ سال پيش به خط ميخی باقی است.عشق سودايی، شاهزاده خانم آکد و دختر سارگون کبير، نخستين فرمانروای امپراطوری عظيم سومر و آکد به روايات متعدد ، بين سالهای ۲۲۵۰ تا ۲۲۸۵ پيش از ميلاد مسيح می زيسته است.  گفته می شود، وی با  شخصيت عارفانه و قهرمانانه اش، مظهر نخستين جوانه های نگرش فمينيستی در تاريخ بشر بشمار می رود. او در زمره نخستين و  در باستانی ترين نويسندگانی ست که آثارش از ۴۳۰۰ سال پيش به خط ميخی باقی است؛هنگامه عباسی در این برنامه به سراغ این ایزد بانوی سومری رفته و وی را معرقی می کند
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل