رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

اطلاعیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران: جنایت آفرینی های جمهوری اسلامی را پایانی نیست 

 

جنایت آفرینی های جمهوری اسلامی را پایانی نیست

 

شامگاه چهارم اسفندماه مزدوران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعدادی از” سوخت بران”  (سوخت رسانان) مظلوم سراوان  را که در نهایت فقر و تنگدستی برای سیرکردن شکم خانواده های خود با وضعیت مشقت باری مجبور به فروش سوخت هستند، به گلوله بستند.

به دنبال این اقدام جنایتکارانه، سوخت رسانان و خانواده آنان و بخشی از مردم سراوان،  این قربانیان ستمگری های نظامی و اقتصادی خودکامگان،  تجمعی اعتراضی برپا کردند که مورد حمله نیروهای مسلح سپاه قرارگرفت. اعتراض کنندگان  سعی کردند بطور مسالمت آمیز خواست های خود را ابراز دارند اما مثل همیشه گلوله تنها جواب حکومت ننگین اسلامی به اعتراض و فریاد حق طلبانه بود.

این نحوه برخورد حکومت اسلامی با شهروندان خود برای چندمین بار ثابت کرد که برای مردم ما راهی جز سرنگونی حکومت اسلامی باقی نمانده است.

ما ضمن محکوم کردن این جنایت وحشتناک از تمام مجامع بین المللی می خواهیم  به پرونده قطورسراسرجنایت و شقاوت سران حکومت اسلامی علیه مردم مظلوم و بی دفاع ایران، که مصداق جنایت علیه بشریت است، رسیدگی کنند. ما از مردم ایران و جهان   در خواست می کنیم به هر شکل و روشی که امکان دارد از مردم محروم و دردمند سراوان حمایت کنند.

ما ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان این کشتار وحشیانه، با تمام  توان خود از خواست های برحق و انسانی مردم بلوچستان پشتیبانی می کنیم و حمایت از مبارزات مردم بلوچستان را وظیفه شهروندان ایران می دانیم. ما بار دیگر ضمن

تاکید بر خواست آزادی، رفاه ، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی، همراهی خود را  برای سرنگونی کامل رژیم اسلامی با مردم عزیز ایران ابراز می داریم.

 

 

جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران

پنجم اسفند ۱۳۹۹ | 23-02-2021

http://www.azadivaedalat.com
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل