رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بازگوئی یک فاجعه

کشتار دهه 60 یکی از فجایع فراموش نشدنی تاریخ کشورمان است جنایتکاران رژیم با این نسل کشی لکه ننگی ابدی برای ثبت در تاریخ بجای گذاشتند.

در این برنامه به سراغ ایرج مصداقی رفته ایم تا از زبان او بازگوئی یک فاجعه را بشنویم.

ایرج مصداقی از جان بدر بردگان این جنایت مهیب است.

 

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل