رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

 

ایران تشنۀ عدالت و آزادی

مردم آزاده ایران

اعتراض های مسالمت‌آمیز مردم خوزستان، که حکومت سرکوبگر آن را به خشونت کشانده، به استان ها و شهرهای دیگر میهنمان گسترش یافته است. همزمانی و پیوند این اعتراض ها با اعتصاب های کارگران شرکت نفت و پتروشیمی و دیگر گروه ها و اقشار اجتماعی میهن ما را در شرایطی حساس و حیاتی قرار داده است. مردم شهرهای مختلف استان خوزستان برای ابتدایی ترین نیاز خود،  یعنی آب به خیابان ها آمده اند . در استان ها و شهرهای دیگر مردم به حمایت از مردم خوزستان برخاسته اند. اعتراض ها به سوء مدیریت، بی لیاقتی و بی کفایتی  سران جمهوری اسلامی به سرعت به خواست های سیاسی بَدَل شده اند و اعتراض کنندگان  شعار سرنگونی رژیم را فریاد زده اند. ادامه اعتراض های خیابانی در پیوند با اعتصاب های سراسری کارگران، گسترش بیماری کرونا در کنار فقر، بیکاری و اختناق می توانند رژیم خودکامه اسلامی را به پرتگاه سقوط نزدیک تر کنند.

هموطن !

دست در دست هم از اعتصاب کنندگان و تظاهر کنندگان، این قربانیان بی عدالتی ها و آزادی ستیزی ها ، که به اولیه ترین نیازهای معیشتی  و حقوقی دسترسی ندارند، حمایت کنیم. این رژیم نه می تواند و نه می خواهد که بحران های عمیق اقتصادی، سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی  را حل کند. رژیم جهل و جنون و جنایت ناتوان و اصلاح ناپذیر است. الویت های این رژیم  حفظ قدرت استبدادی خود، منافع مالی رهبران و مسؤلان کشور، دخالت نظامی و سیاسی در یمن، لبنان، افغانستان، سوریه و … هستند، این رژیم به تامین آب و نان و مسکن  و آزادی مردم ایران بهائی نداده و نخواهد داد.

“جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران” ضمن اعلام حمایت از اعتراض ها و اعتصاب های جاری در میهنمان، از مردم سایر استان ها و شهرستان ها  درخواست می کند که به کمک مردم استان خوزستان برخیزند و اجاره ندهند  نیروهای رژیم از سایر استان ها جهت سرکوب مردم به خوزستان اعزام شوند.

مردم تشنه و گرسنه اند. بسیاری از مردم در بحران بی آبی کشت و دام خود که تنها منبع درآمد آنها ست را از دست داده اند. مردم از بی برقی، بیکاری، تورم، تبعیض، استبداد، کرونا، فقر فراگیر و بی کفایتی رژیم رنج می برند .

ما از تمامی نیروهای نظامی و انتظامی می خواهیم به سوی برادارن و خواهران خود که اعتراض های آن ها بر حق است، شلیک نکنند و هر چه زودتر به مردم بپیوندند.

ما ضمن همکاری گسترده با سایر نیروهای اپوزیسیون جهت ایجاد همبستگی گسترده با هم با تمام توان به یاری رسانیدن به مبارزان و مرددم داخل کشورادامه خواهیم داد.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی، مدنی و معیشتی، به ویژه دستگیرشدگان اخیر بی آبی خوزستان هستیم.

همبسته باد اعتراض های مردمی برای دستیابی به عدالت و آزادی

جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران

۲۹ تیر ۱۴۰۰ – ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل