رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شب : یادداشتهای یک دیوانه

 

برنامه دیگری از سلسله برنامه های داستان شب را می شنوید

این داستان: یادداشت های یک دیوانه

نویسنده لوهسون

مترجم مجید مددی

گوینده روهام شیخانی

چو شو-جن (chou shu-jen) (با نام مستعار لو هوسون (lu hsun (1881-1936)نویسنده داستانهای کوتاه‌ و مقاله‌نویس چینی است که بسیاری از خوانندگانش او را مهمترین شخصیت ادبی‌ در چین مدرن به حساب آورده‌اند. چو شو-جن (chou shu-jen) (با نام مستعار لو هوسون (lu hsun (1881-1936)نویسنده داستانهای‌ کوتاه و مقاله‌نویس چینی است که بسیاری از خوانندگانش‌ او را مهمترین شخصیت ادبی در چین مدرن به حساب‌ آورده‌اند. در این زمان نخستین داستان خود را به نام‌ «دفتر خاطرات روزانه یک دیوانه»به رشته تحریر درآورد که از نهضت ادبی مدرن یاد می‌گرفت.”
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل