رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست وفرهنگ با دکتر مسعود نقره کار :نگاهی بر کنفرانس خبری روز جمعه و تداوم تحریم انتخابات

 

در این برنامه  دکتر مسعود نقره کار نگاهی دارد بر کنفرانس خبری روز جمعه و اهمیت آن و همچنین تاکید بر تحریم انتخابات و تحولات پیرامون آن  که مورد بررسی قرار می گیرند

 

 

   این برنامه به شکل مستقیم از رادیو پویا پخش می گردد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل