رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار: نگاهی به بیانیه دوم گروه 14 نفر

 

 

دانلود برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار

در برنامه این هفته در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار نگاهی داریم بر بیانیه دوم گروه 14 نفر که در ان نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برده اند و می گویند:

“ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد”

دکتر نقره کار در این گفتگو به بررسی این بیانیه پرداخته است و با نگاهی تحلیلی به پیامد های این بیانیه می پردازد.

همچنین در قسمت دوم برنامه دکتر نقره کار به مصائبی که بر اهل قلم و هنرمندان رفته است می پردازد و از دید یک پزشک به پیامدهای این ستمگری پرداخته که در مواردی چند به خودکشی اهل قلم انجامیده است!

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل