رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار : ضرورت اتحاد در کارزار آزادی زندانیان سیاسی

در این برنامه نخست دکتر نقره کار پیرامون مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی صحبت می کند و پس از آن پیرامون ضرورت اتحاد برای کارزار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را مورد بحث قرار میدهد

نگذاریم این جوانها را اعدام کنند

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل