رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ :یادی از اسماعیل خوئی ،نگاهی بر کتاب تراژدی رنج های خلاق و مروری بر خیمه شب بازی انتخابات

در این برنامه یادی از دکتر اسماعیل خوئی شاعر از دست رفته ؛ نگاهی بر کتاب تراژدی رنج های خلاق نوشته تازه دکتر مسعود نقره کار  و مروری بر خیمه شب

بازی انتخابات عناوینی هستند که به آن پرداخته شده است

.

برای خرید این کتاب در آمریکا با رادیو پویا تماس بگیرید

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل