رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

رواداری قسمت شانزدهم

رواداری – مروری بر تسامح، تساهل و مدارا در فرهنگ و ادب ایران

پاره شانزدهم: فاطمه نیشابوری: زنی عارف

فاطمه نیشابوری از زنان صوفی و عارف ایرانی قرن سوم هجری، اهل خراسان و معاصر با ذوالنون مصری و بایزید بسطامی بوده‌است. آین عارفان بزرگ او را ستایش کردند.

فاطمه نیشابوری که یکی از نادر زنان عارف ایرانی بود، در سال ۳۲۳ هجری درگذشت.

 #رواداری_در_فرهنگ_و_ادب_ایران_احد_قربانی_دهناری
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل