رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

رواداری پاره چهاردهم: ابونُواس اهوازی – ستایشگر عشق و شادی

رواداری – مروری بر تسامح، تساهل و مدارا در فرهنگ و ادب ایران

ابونُواس اهوازی (۱۳۳–۱۹۶) شاعر بلندآوازه‌ی عرب بود. پدرش، هانی، از مردمان دمشق و مادرش از ایرانیان ساکن اهواز بود. ابونواس از استادان شعر عاشقانه و شاد است. شهرتش برای تصنیف‌هایش در ستایش می و

عشق‌ است. او باورهای شُعوبی، یعنی باور نداشتن به برتری اعراب بر دیگر ملت‌ها داشت و به برمکیان نزدیک بود تا آنجا که پس از سرنگونی آنان بغداد را ناامن دید و به مصر مهاجرت کرد.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل