رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان ، نیمه برابر :کمپین جهانی مباره با خشونت علیه زنان

برنامه زنان،نیمه برابر اینبار به کمپین جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص دارد این کمپین در روزهای 25 نوامبر تا دهم دسامبر ادامه دارد در این برنامه کار گروه زنان شمال کالیفرنیارا مشاهده می کنید

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل