رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

مبارزات شبکه ای پیش رو: گفتار احمد جواهریان

 

 

شبکه های اجتماعی جداز کاربردهای فرهنگی ،تبلیغاتی و اجتماعی دارند در عرصه سیاست نیز شبکه به یک کارزار مبارزاتی تبدیل شده است که گاهی هم اهمیت آن نادیده گرفته می شود

در این برنامه احمد جواهریان نگاهی بر کاربردهای مبارزات شبکه ای درعرصه سیاست دارد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل