رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

هزارو یک شب: برنامه دوم

حکایتِ بازرگان و عفریت ??

حکایتِ پیر‌ و غزال ? ?

حکایتِ پیرِ دوم و دو سگش ? ?

  حکایتِ پیر و استر ? ?

داستان‌های

هزار‌و‌یک شب

را  بشنوید

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبدالطیف تسوجی تبریزی

انتشارات هرمس

چاپ اول ۱۳۸۳

به روایت #شهرزادفتوحی

تنظیم از #مجتبی_میر‌سمیعی

موسیقی متن “پری‌زاد و پری‌چهر”

از #درویش‌خان

ای جوان‌بختان،

 آغاز می‌کنم روایتِ هزار‌و‌یک‌شب را،

که این آغاز برایم امید است

 و نیروی امید

تا به یادگار بماند از آنچه می‌توانم و آنچه هستم

باشد که قصه، غصه‌ها را بشوید

باشد که قصه، چترِ باران غصه‌ها شود

باشد که قصه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان…

با من همراه باشید
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل