رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گردهمایی تشکل های مستقل زنان ایرانی در روز 25 نوامبر، روز مبارزه با خشونت علیه زنان!

گردهمایی تشکل های مستقل زنان ایرانی در روز 25 نوامبر، روز مبارزه با خشونت علیه زنان!
۲۵ نوامبر ۲۰۲۰
ساعت ۹ صبح به وقت کالیفرنیا، ۱۲ به وقت نیویورک
۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی و ۲۰:۳۰ به وقت ایران
پخش مستقیم از کانال های زیر :
YouTube : IWAV زنان ایران علیه خشونت
Facebook : زنان ایران علیه خشونتتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل