رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان برنامه مهدی ذوالفقاری میهمان :ناصر کاخساز

ناصر کاخساز یکی از مبارزین شناخته شده تاریخ مبارزه در ایران است که نام او با گروه فلسطین عجین میشود گروه فلسطین یک گروه مارکسیستی بود که برای مبارزه با رژیم پهلوی تشکیل شد.این گروه شامل چند محفل روشنفکری ودانشجویی بود و اعضای آن را عمدتا دانشجویان تشکیل می‌دادند که در آغاز دهه۱۳۴۰ ملی گرا بودند اما در نیمه دهه به مارکسیسم گرویدند. گروه فلسطین تحت تاثیر جنبش‌های مسلحانه در منطقه بر آن شد که با اعزام افرادی به پایگاه‌های سازمان‌های مبارز فلسطینی در عراق و لبنان برای گذراندن دوره‌هایچریکی، خود را برای ایجاد کانون‌های مبارزه مسلحانه در ایران آماده سازد.               (از این رو گروه فلسطین نام گرفت). از اعضای برجسته گروه:میتوان از ناصر کاخساز، حسین ریاحی، شکرالله پاک نژاد نام برد گروه مشغول تدارک عمل مسلحانه بود که در سال ۱۳۴۸ توسط ساواک کشف شد. اعضای دستگیر شده وهمگی محاکمه و به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند .
ناصر کاخساز سالهاست که در آلمان ساکن است
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل