رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان حقوق بشر قسمت دوم گفتگو با دکتر لاهیجی
در این برنامه قسمت دوم گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ایرانی را میشنوید. در این گفتگو دکتر لاهیجی در مورد قانون اساسی و کاستی های قانون اساسی در جمهوری اسلامی سخن می گوید.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل