رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان :مهدی ذوالفقاری با دکتر مسعود نقره کار

در برنامه این هفته گفتمان ، مهدی ذوالفقاری پای صحبت دکتر مسعود نقره کار نشسته است در این برنامه دکتر نقره کار پیرامون جلساتی که در کالیفرنیا پیرامون چرائی حمایت از جنبش خارج از کشور برگزار شد صحبت میکند و توضیحاتی پیرامون روند کاری “کمیته حمایت”از 14 کنشگر سیاسی در ایران -نه به جمهوری اسلامی را مطرح میکند
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل