رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان : میهمان این هفته اسفندیار خلف

 

 

میهمان این هفته گفتمان اسفندیار خلف کنشگر سیاسی و عضو فعال حزب دمکرات فرانسه می باشد

وی سالهاست که ساکن فرانسه است ولی همواره دل به میهن دارد و بعنوان یک کنشگر سیاسی همواره در میدان است
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل