رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان : میهمان برنامه دکتر مسعود نقره کار

در برنامه امروز گفتمان دکتر مسعود نقره کار میهمان برنامه است و پیرامون بیانیه نخست گروه 14 نفرکه حاوی درخواست استعفای خامنه ای و تغییرات بنیادین  در قانون اساسی بود صحبت می کنند.

در قسمت دوم برنامه دکتر نقره کار پیرامون سوسیال دمکراسی و امکان داشتن یک حکومت سوسیال دمکرات در ایران گفتاری شنیدنی دارد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل