رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان نه به اعدام میمانان برنامه مهوش و بیژن فتحی

در برنامه این هفته گفتمان مهدی ذوالفقاری از مهوش و بیژن فتحی پدر ومادر دوبرادر جوان که با قوانین وحشیانه جمهوری اسلامی اعدام شده اند دعوت کرده تا پیرامون نه به اعدام  با وی به گفتگو بنشینند
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل