رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتگو با بازیگران و کارگردان تاتر مرگ و دوشیزه

 

نمایشنامه «مرگ و دوشیزه» نوشته آریل دورفمان است

این نمایشنامه اتفاقات قبل و بعد از انقلاب شیلی را در مواجهه با سه کاراکتر اصلی اش به چالش می کشد

اتفاقات نمایش فرازمان و فرامکان هستند و خودِ دورفمان نیز نوشته است که این اتفاقات می تواند در شیلی باشد یا هرجای دیگر، امسال رخ داده باشد یا هر سال دیگر. نمایشنامه هایی مثل «مرگ و دوشیزه» فراتر از جغرافیا و زمان هستند  در شرایط بحرانی کشورمان این نمایش معنی و مفهوم خاصی پیدا میکند .

مرگ و دوشیزه با هنرمندی ناکتا پهلوان؛افشین کتانچی و علی عزیزیان بر روی صحنه می رودو کارگردانی این نمایش به عهده ژرژ چهار بخش می باشد.

لینک تهیه بلیط
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل