رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتگو با دکتر منوچهر سلجوقیان
به مناسبت برنامه کتابخوانی دکتر منوچهر سلجوقیان دز سنترال استیج که کتابش :

جستارهای تغذیه -بهداشت حرفه ای ” Nutrition Topics for Healthcare Professionals”

را معرفی می کند  این گفتگوی شنیدنی را باز پخش می کنیم.

Nutrition Topics for Healthcare Professionals

Book Reading with author Dr Saljoughian

Dr Saljoughian will introduce his new book entitled ”Nutrition Topics for Healthcare Professionals” and also give a presentation on “Stress, Human Body and Nutrition”. He will go over what is stress and types of stress. What happens to the human body under stress. Then how to prevent or relieve stress by physical and emotional means and finally the role of nutrition to prevent it.

Sunday  September 22  at 2 PM – 4 PM

5221 Central AveRichmond, CA 94804 –

_______________________________________________________________________________________________________

میهمان این هفته آنروی سکه دوست و همکار عزیزمان دکتر منوچهر سلجوقیان است که کتاب علمی تازه ای از وی منتشر شده است. این کتاب به زبان انگلیسی است و Nutrition Topics for Healthcare Professional نام دارد. انتشار این کتاب انگیزه این گفتگو بود.

دکتر سلجوقیان تهیه کننده و مجری برنامه پر طرفدار تازه های پزشکی است.

لینک برای خرید کتاب
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل