رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتگو با مونا روشن و کاوه میلانی

 

 

 مونا روشن از زندانیان سابق سیاسی است که ساکن کاناداست و سالهاست که بر علیه جمهوری اسلامی و ظلم و ستمی که بر زندانیان سیاسی روا میگردد مبارزه میکند

کاوه میلانی  از زندانیان سیاسی سابق است که با جنبش قفس را بسوزان پرنده را را هاکن همکاری نزدکی دارد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل