رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان نیمه برابر: گفتگو با انوشه راستا گزارشگر شبکهNBC

 در این برنامه جمیله داودی به سراغ انوشه راستا گزارشگر شبکه سرتاسری NBC رفته است تا از منظر یک زن موفق افغانستانی  رخدادهای این کشور را باز بینی نماید

انوشه راستا همچنین میهمان برنامه ماهانه گروه زنان شمال کالیفرنیا بوده است که نظرات اورادر این به زبان انگلیسی در این برنامه می شنوید

  •     zanan_20211023تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل