رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

دکتر کامبیز سخائیرهنمود برای ایرانیان خارج از کشور از نگاه یک کمونیست

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20221006194457-4391.mp3   در این برنامه دکتر سخائی به بررسی رخدادهای اخیر ایران و راهکارهای پیشنهادی برای عملکرد ایرانیان خارج از کشور برای […] شنیدنآزادی از دیدگاه کمونیستی :مقایسه نظریات آیزیا برلین با مارکس

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220917230424-6948.mp3 اینبار دکتر کامبیز سخائی در برنامه آزادی از دیدگاه کمونیستی به دیدگاه فیلسوف سرشناس آیزیا برلین پردازد وآنرا با دیدگاه های […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل