رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

صونا کاظمی“گفتگو با دکتر صونا کاظمی تهیه کننده برنامه “انسان دشواری زندگی

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20210225154332-3948.mp3   انسان دشواری وظیفه برنامه تازه رادیو پویاست که دکتر صونا کاظمی تهیه کننده و مجری آن است به این بهانه […] شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل