رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آنروی سکه:گفتگو با ثریا ندیم پور

 

 

 

در برنامه این هفته “آنروی سکه” به سراغ ثریا ندیم پور کنش گر سیاسی و عضو حزب سوسیال دمکرات سوئد رفته ایم تا پیرامون ضرورت اتحاد در میان هواداران سوسیال دمکراسی و بطور عمده ضرورت اتحاد در میان اپوزیسیون خارج از کشور صحبت بکنیم

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل