رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 071398گفتگو با دکتر منوچهر سلجوقیان

میهمان این هفته آنروی سکه دوست و همکار عزیزمان دکتر منوچهر سلجوقیان است که کتاب علمی تازه ای از وی منتشر شده است. این کتاب به زبان انگلیسی است و Nutrition Topics for Healthcare Professional نام دارد. انتشار این کتاب انگیزه این گفتگو بود. شنیدنیک نگاه با محسن نژاد: اولیگارشی و آریستوکراسی

الیگارشی اولیگارشی:( oligarchy) (یا حکومت گروه اندک) کلمه‌ای است که اشاره‌های تحقیرآمیزی دارد؛ معنی آن نه تنها حکومت یک گروه کوچک، بلکه حکومت گروه کوچکی است که در برابر تودهٔ مردم مسئول نیست، فاسد است، یا از جهات دیگر مورد نفرت همگان است آریستوکراسی  آریستوکراسی  aristokratía  نظریه و عمل گروهی نخبه در امر حکومت است. این گروه معمولاً امتیازات موروثی دارند و از نظر فرمانروایی شایسته‌ترینِ همه قلمداد می‌شوند. این معنی اصلی اصطلاح است که حاوی توجیهی اخلاقی برای حاکمیت چنین نخبگانی است.. این دو مبحث بحث این بار محسن نژاد در برنامه یک نگاه است. شنیدن


فریده پور عبدالله

گفتمان حقوق بشر: امکانات قضائی برای دادخواهی در گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی

در این برنامه فریده پور عبدالله به سراغ دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان صاحب نام رفته است و پیرامون امکانات قضائی برای دادخواهی به گفتگو نشسته است. شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل