رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 061401گزارشی کوتاه در باره فعالیت های ” شورای ملی تصمیم” در سوگ مهسا امینی در باره یدالله رویایی در باره شرکت ابراهیم رئیسی در اجلاس سازمان ملل —

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220918113914-2422.mp3 در این برنامه دکتر نقره کار ابتدا  گزارشی کوتاه در باره فعالیت های ” شورای ملی تصمیم ارائه میدهد ” سپس […] شنیدنآزادی از دیدگاه کمونیستی :مقایسه نظریات آیزیا برلین با مارکس

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220917230424-6948.mp3 اینبار دکتر کامبیز سخائی در برنامه آزادی از دیدگاه کمونیستی به دیدگاه فیلسوف سرشناس آیزیا برلین پردازد وآنرا با دیدگاه های […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل