رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 031400در قلمرو سیاست و فرهنگ :یادی از اسماعیل خوئی ،نگاهی بر کتاب تراژدی رنج های خلاق و مروری بر خیمه شب بازی انتخابات

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210526152743-8793.mp3 در این برنامه یادی از دکتر اسماعیل خوئی شاعر از دست رفته ؛ نگاهی بر کتاب تراژدی رنج های خلاق نوشته […] شنیدنانسان دشواری وظیفه: گفتگوی دوم با ام البنین شهمیرزادی

در این برنامه یکبار دیگر دکتر کاظمی به صراغ ام البنین شهمیرزادی رفته است تا در این گفتگو از شرایط دشوار زندگی یک معلول در برخورد با مسائل اجتماعی اطلاع رسانی بکند. شنیدننگاهی بر همایش جمعیت سوسیال دموکراسی،فایل صوتی ظریف و چرائی تحریم انتخابات

  https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210506110753-9729.mp3 در این برنامه دکتر نقره کار به سه مبحث مهم می پردازد. نخست پیرامون همایش بزرگ جمعیت سوسیال دموکراسی برای […] شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل