رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 06.2022آزادی از دیدگاه کمونیستی بادکتر کامبیز سخائی

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220620231804-9909.mp3 در دومین قسمت از برنامه آزادی از دیدگاه کمونیستی دکتر کامبیز سخائی به موانع آزادی در جوامع سرمایه داری مدرن غربی […] شنیدنهمبستگی به جای ” عقده گشایی” و تفرقه افکنی

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220607231014-6013.mp3 در بارۀ ” پیام رضا پهلوی”- گفت و گوئی با دکتر مسعود نقره کار “جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” با هر […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل