رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 041400تازه های پزشکی :افسردگی در نوجوانان

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210629214553-3212.mp3 افسردگی در نوجوانان یکی از اختلالهای شایع در این دوران است. آمارها نشان میدهند که روز به روز تعداد نوجوانان افسرده […] شنیدنانتخابات و حواشی آن در گفتگو با دکتر مسعود نقره کار

  https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210622125713-6465.mp3   در این برنامه دکتر نقره کار حواشی انتخابات را با نگاه تیز بینانه و پژوهشگرانه اش مورد بررسی قرار […] شنیدندر قلمرو سیاست وفرهنگ با دکتر مسعود نقره کار :نگاهی بر کنفرانس خبری روز جمعه و تداوم تحریم انتخابات

  https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210610001523-5386.mp3 در این برنامه  دکتر مسعود نقره کار نگاهی دارد بر کنفرانس خبری روز جمعه و اهمیت آن و همچنین تاکید […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل