رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

طنین تنهائی و خاموشی یک صدا

رادیو پویا بعد از 10 سال فعالیت واز آغاز سال میلادی حاموش میشود و برنامه خوب طنین تنهائی نیز به نقطه پایان میرسد

در آخرین برنامه طنین تنهائی هنگامه عباسی به سراغ وحید بدیعی گرداننده رادیو پویا رفته است تا با او ازپیدایش تا خاموشی رادیو پویا سخن بگوید.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل