رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 011401درجهان چیزی مهمتر از صلح وجود نداردبا نگاهی بر ضرورت صلح و بیماری خودشیفتگی رهبران سیاسی جهان

    https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220315141045-8194.mp3 صلح برخلاف جنگ سر و صدا ندارد باید کاری کرد که قابل شنیدن شود. قریب به یک قرن است، […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل