رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آنروی سکه :فرید شفیع نوری و رامبد درگاهی میهمانان برنامه

 

 

در برنامه این هقته فرید شفیع نوری و رامبد درگاهی میهمانان برنامه هستند این دو همراه با جمعی از هنرمندان روز شنبه 15 جون  در فورت میسن مرکز فرهنگی و هنری سانفرانسیسکو کنسرتی متفاوت تحت عنوان “زیر پرده” برگزار میکنند.برای تهیه بلیط میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمائید

خرید بلیط کنسرت ریز پرده با فرید شفیع نوری

June 15, 2019 @ 8:00 PM
Fort Mason Center for Arts and Culture, Cowell Theater
2 Marina Blvd, San Francisco, CA 94123تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل