رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آنروی سکه: گفتگو با جواد لعل محمدی

در این برنامه وحید بدیعی به سراغ جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر در ایران رفته است. جواد لعل محمدی معلم مبارز اهل مشهد از بنیانگذاران گروه 14 نقر است که با شهامت خواسته های صنفی مدنی خودش را همراه با یاران دیگرش به مبارزه علیه استبدادبدل  ترانه وطن، با صدای آیدا لعل محمدی فرزند «#جواد_لعل‌محمدی» فعال کانون صنفی #معلمان و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفرکرد و شجاعانه خواهان گذار از جمهوری اسلامی شد لازم به توضیح است که موسیقی پایانی این برنامه  ترانه وطن، با صدای آیدا لعل محمدی فرزند «#جواد_لعل‌محمدی» فعال کانون صنفی #معلمان و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفرمی باشد.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل