رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آنچه در ایران می گذرد

 

این روزها مردم به جان آمده ایران با اعتراض به حکومت ننگین اسلامی می خواهند سرنوشت تازه ای را برای کشورمان رقم بزنند.

 شعار ها نشان از براندازی رژیم دارد! از آنطرف حکومت بی کفایت و افسار گسیخته به جان مردم افتاده است وبی رحمانه حق طلبی مردم را با گلوله و بازداشت و زندان پاسخ می گوید

آنچه در ایران میگذرد سوژه بحث امروز احمد جواهریان است که موشکافانه اتفاقات ایران را تحلیل می کند
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل