رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آن روی سکه : گفتگو با اکبر کریمیان

 

روز چهارشنبه 11 دسامبر شهذ بروکسل در بلژیک محل تجمع ایرانیان سرتاسر اروپا بود تا در تظاهراتی بزرگ و منسجم از خیزش مردم در آبانماه دفاع نمایند و حشونت دد منشانه رژیم علیه مردم را محکوم نمایند

در این زمینه به سراغ اکبر کریمیان یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات که از لندن به بروکسل آمده بود رفتیم وبا وی گفتگوئی انجام دادیم

اکبر کریمیان یکی از کنشگران سیاسی پر سابقه است که سالهست با تلاشی خستگی ناپذیر خارچشم حکومت اسلامی شده است برگزاری تظاهرات و اعتراضات کوناکون در لندن و همینطور نشر و ترجمه مقالات گوناگون بخشی از فعالیت های اکبر می باشد

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل