رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آن روی سکه گفتگو با شیرین مهربد

 

 

در این برنامه گفتگوئی داریم با شیرین مهربد آوازه خوان مبارز و سیاسی که سابقه 5 سال زندانی سیاسی بودن در چنگال اهریمنان جمهوری اسلامی را دارد و پس از مهاجرت همواره صدای رسای زندانیان سیاسی ستمدیده اعدام شدگان دهه شصت و خانواده آنها بوده است

صدای شیرین پزواک صلح طلبی است که با شهامت تمام درد و رنج سیاسیون را فریاد میزند.

شیرین مهربد روز شنبه 24 ماه اوت در فرزنو بر روی صحنه میرود تایاد کشته شدگان فاجعه تابستان 67 را گرامی بدارد

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل