رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

اجرای موسیقی برای همبستگی با مردم ایران

روز یکشنبه 19 ژوئیه با یک حرکت نمادین موزیسین های شهرهای مختلف برای همبستگی با مردم ایران به اجرای موسیقی پرداختند در این برنامه گزارش همکارمان هنگامه عباسی

را از لوس آنجلس و قطعاتی ازاجرای سانفرانسیسکو را که دوست خوبمان هوشنگ پاکپور با نوای ویلونش در آن شرکت داشته می شنوید
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل