رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

از رئیسی تا شانگهای

 :گفتگوی ما با احمد جواهریان شامل سه بخش میشود

در بخش نخست دولت رئیسی و سیاست های احمدی نژادی وی باز و تحلیل میشود.

درقسمت دوم به بحران جهانی جنگ سرد جدید و در گیریها در چین و تایوان بررسی میشود

و در آخرین بخش سیاست خارجی آفغنستان ، شانگهای و بحرا در مرزهای شمال مورد بررسی قرار می گیرد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل