رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بررسی رخدادهای روزگار پر آشوب از نگاه احمد جواهریان

 

بار دیگر به سراغ احمد جواهریان رفته ایم تا رخدادهای این روزگار پر آشوب رااز دیدگاه پژوهشگرانه احمد جواهریان باز بینی  بکنیم

احمد جواهریان در این گفتار به سه مبحث مهم پرداخته است

در گفتار اول سالگشت انقلاب سال 57را زیر ذره بین می برد

در گفتار دوم او به اعتاصابات کامیونداران کانادائی پرداخته و از منظری متفاوت تشنجات کانادا را مورد بررسی قرار داده است

و در پخش پایانی این گفتار درگیری های روسیه و اوکراین و نقش کشورهای عضو ناتو در این آشوب آفرینی مورد بررسی قراداده است
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل