رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

به جنبش صلحی همه جانبه‌ی، هدفمند و فراگیر نیاز داریم

 

در محکومیتِ جنگ اوکراین بسیار گفته و نوشته‌اند. هر یک از این گفتارها و نوشته‌ها جنبه‌هایی از این جنگ را شکافته و از دیدگاه و بینش خاصی به تحلیل علل بوجود آمدن این فاجعه‌ی بزرگ انسانی و عواقب وحشتناک آن پرداخته است. من نیز با دو گفتار رادیویی در این کارزار ضد جنگ شرکت داشته ام و ضمن محکوم کردن جنگ، به خطر گسترش‌ آن به یک جنگ هسته ای و عواقب وحشتناکی که به بار خواهد آورد، صحبت کرده ام. هدفم از نوشتن این مقاله آن است که نشان دهم چرا نمی توان و نباید در یک سوی دو جبهه‌ی این جنگ ضد بشری ایستاد و چه وظیفه ای در مقابل مبارزان ضد جنگ قرار می گیرد و چرا.

مجموعه اطلاعات تحلیلی و تاریخی ارائه شده، نشاندهنده‌ی آن است که جنگ اوکراین یک جنگ نیست، بلکه چند جنگ در هم تنیده یعنی جنگ داخلی در اوکراین، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، جنگ سرد جدید جهانی بین آمریکا و ناتو از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر است

این سرآغاز مقاله ای است که از احمد جواهریان منتشر شده است وباز کردن ابعاد این مقاله گفتار امروز احمد جواهریان است.

برای مطالعه مقاله از لینک های زیر میتوانید استفاده بکنید

http://andisheh-nou.org/?p=34418

https://siasatvarzi.blogspot.com/2022/03/blog-post_24.html

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل