رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بیانیه دوم سه تن از امضا کنندگان «بیانیه ۱۴» از زندان:

متن بیانیه دوم هاشم خواستار، محمد نوریزاد و کمال جعفری یزدی، سه تن از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» مبنی بر «استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی» به شرح زیر است:
به نام خدای آزادی
در تاریخ ۲ دی ماه ۹۹ بیانیه ای از طرف سه تن از امضا کنندگان «بیانیه ۱۴» مبنی بر فرا جناحی بودن خود و عدم وابستگی به هرگونه تشکلی منتشر شد؛ در این بیانیه اعلام گردید که این گروه نماینده ای جهت ارتباط با سایر گروه ها ندارد و هر یک از دوستان امضا کننده بیانیه می توانند مستقلا گرایش به کسانی یا گروه هایی داشته باشند که قاعدتا مرتبط با گروه بیانیه ۱۴ نخواهد بود.
لازم به یادآوریست که درخواست بیانیه 14 (مبنی بر استعفای رهبر و انجام انتخابات آزاد زیر نظر مجامع بین المللی) به قوت خود باقیست، و امضاکنندگان بیانیه همچنان بر خواسته های خود پافشاری کرده و در این مسیر مصمم و استوار ایستاده اند.
با آرزوی رهایی و سر بلندی ایران و ایرانی
۱- سید هاشم خواستار، زندان وکیل آباد مشهد
۲- کمال جعفری یزدی، زندان وکیل آباد مشهد
۳- محمد نوری زاد، زندان اوین، تهران
هفتم دی ماه ۹۹
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل