رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

تازه های پزشکی :افسردگی در نوجوانان

افسردگی در نوجوانان یکی از اختلالهای شایع در این دوران است. آمارها نشان میدهند که روز به روز تعداد نوجوانان افسرده در سطح جهان افزوده می شود. حل

نشدن مشکل افسردگی در این سن، می تواند باعث بروز مشکلات دیگری در سنین بزرگسالی شود

.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل