رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

تازه های پزشکی: اُور دوز”زیاده روی در مواد روانگردان”

 

 

اعتیاد و وابستگی به انواع مخدر ها علاوه بر اینکه عوارض روانی و جسمانی در بردارد، باعث ایجاد بیماری های حاد مختلفی نیز میشود  زیاده روی در مصرف این مواد عوارض خطرناک دارد دکتر منوچهر سلجوقیان در این برنامهع به این معضل بزرگ اجتماعی می پردازد.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل