رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شب:این برنامه فراموشی _نویسنده و قصه گو :پاکسیما مجوزی

داستان شب به روز شد در این برنامه پاکسیما مجوزی که کتاب تازه اش “او شب ها می آید” به تازگی منتشر شده است یکی از قصه های این مجموعه بنام فراموشی  را برای ما میخواند  کارگردان داستان شب ژرژ چهاربخش می باشد.

پاکسیما مجوزی نویسنده و روزنامه نگار سرشناس ایرانی دکترای جامعه شناسی ادبیات دارد و اثار متنوعی از او به چاپ رسیده است.روی دیگرسکه صادق هدایت و هفت سال در هند به همرا سه مجموعه داستان کارنامه درخشانی را برای پاکسیما رقم زده است.

لینک خرید کتاب او شبها می آید

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل